Integritetspolicy

Integritetspolicy Jonas Skomakare AB

Denna policy uppdaterades senast 2020-05-14.

Jonas Skomakare AB, org.nr. 559085-2777, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats.

SÅ BEHANDLAS PERSONUPPGIFTER SOM INSAMLATS VIA SKOMAKERIET.SE

Vilka personuppgifter samlar jag in?

Jag tar emot personuppgifter via i huvudsak SMS, mail, köp på webbplatsen samt vid beställning av nyhetsbrev. Telefonnummer, mailadress, adress, personnummer och namn är personuppgifter som du kan bli ombedd att lämna. Insamlande av cookies är något som vi har på webbsidan. https://www.skomakeriet.se

Varför meddelar vi om cookies?

Den 1 juli 2011 ändrades lagen om elektronisk kommunikation (LEK). Cookielagen, LEK kap 6 §18, är en del av EU-direktivet The Revised E-Privacy Directive. Lagen syftar till att förhindra att Internetanvändare spåras utan sitt samtycke. Detta genom att förbjuda att data sparas på, eller hämtas från, användarens terminalutrustning, till exempel dator, mobiltelefon eller surfplatta.

Lagen säger:

”Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får tillgång till information om ändamålet med behandlingen och samtycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt.”

Varför använder vi oss av cookies?

På skomakeriet.se använder vi oss av cookies för att ständigt förbättra din upplevelse på vår webb.

Under dessa omständigheter använder vi oss av cookies:
  • Inloggning (För att veta om man är inloggad eller inte)
  • Bildstorlekar (För att kunna anpassa bildernas upplösning efter besökarens skärmstorlek)
  • Webbstatistik (För att kunna vidareutveckla sidan)
  • Accept av våra cookies-villkor (För att enheten du använder ska slippa bli tillfrågad igen.
Vi sparar ingen personlig information via cookies. Den information vi däremot lagrar via cookies, genom exempelvis statistik i utvecklande syfte, används aldrig av andra parter äN JONAS SKOMAKARE AB
Hur stänger man av cookies?

För att kunna använda skomakeriet.se fullt ut måste du acceptera cookies. Vill du däremot inte använda cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Det medför dock att du inte kan använda alla funktioner på vår webbplats.

Vad använder jag dina personuppgifter till?

De uppgifter du lämnar till mig används i huvudsak för att kunna besvara frågor och förfrågningar från dig, att möjliggöra reparation, köp, leverans och för att säkerställa garantier. Personuppgifter används till att identifiera dig, leverera vara, hantera betalning, hantera returer, uppfylla garantier och för att kunna kontakta dig vid eventuella problem.

Uppgifter används också till att möjliggöra administration av tävlingar, erbjuda medlemsförmåner eller bonuserbjudande, bokningar, enkäter och andra typer av undersökningar eller utav marknadsföring såsom nyhetsbrev.

Uppgifter kan också användas för att förbättra vår webbsida och möjliggöra en mer positiv, personifierad och anpassad upplevelse. Samt att möjliggöra riktad information och/eller erbjudanden.

Lämnar jag ut din information till utomstående parter?

Jonas Skomakare AB överlämnar, byter eller säljer inte din information till utomstående parter som insamlats via skomakeriet.se om det inte är nödvändigt för den specifika åtgärden som du efterfrågar. Betrodda tredje parter som hjälper till att driva vår webbsida har tillgång till vissa personuppgifter och har också undertecknat avtal med oss om hur era personuppgifter skall skyddas. Personuppgifter kan överlämnas till transportbolag för att kunna överlämna efterfrågat vara till dig och till betalpartner för att hantera köp.

Vid ditt samtycke kan jag också lämna ut kontaktutgifter till närliggande återförsäljare av våra produkter.

Om jag anser det nödvändigt, och för att följa lagen, så kan jag lämna ut personlig information till myndigheter, såsom Polisen eller Skatteverket.

Personuppgifter som inte identifieras personligen kan tillhandahållas till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Hur jag skyddar din information.

Varje sida på denna hemsida är skyddad via SSL-teknik med hjälp av starka Crypto SSL-certifikat och högt skyddade webbservrar. —–ingen aning, Anton vara chef i frågan

För att upprätthålla säkerheten genomförs en rad säkerhetsåtgärder när du lämnar personlig information via webbplatsen. Särskilda rutiner finns på plats för hantering av detta.

De uppgifter du lämnar till mig sparas under den tid som anses lämpligt för den specifika åtgärden. Utgångspunkten i allt arbete rörande personuppgifter är borttagande av personlig information så snart informationen inte är nödvändig för att utföra det efterfrågade uppdraget. Personuppgifter som jag behandlar i syfte att fullgöra avtal och rättsliga förpliktelser gentemot dig, såsom att uppfylla garanti-, reklamations- eller ångerrättsåtaganden, behandlas under den tid det är nödvändigt för att jag ska kunna administrera kundförhållandet och fullgöra mina rättsliga åtaganden gentemot dig

Du har alltid rätt att begära ändring eller radering av dina uppgifter. Kontakta mig på jonas@skomakeriet.se för att göra en begäran.